سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه

خرید کتابجهت خرید کتاب مورد نظر خود و انجام هماهنگی لازم با اداره انتشارات دانشگاه مربوطه تماس حاصل نمایید.
اطلاعات تماس ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور را اینجا ببینید.