سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه

راهنمای سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه


 • جستجو با عنوان: در این قسمت با وارد کردن تنها بخشی از عنوان کتاب مورد نظر می توانید به اطلاعات آن دسترسی داشته باشید. این لیست در لحظه به روز می شود. تعداد صفحات این جستجو را می توانید از پایین صفحه مشاهده کنید. • جستجوی پیشرفته: اگر به دنبال جستجوی کتاب با سال انتشار، شابک، نویسنده و یا موضوع آن هستید، از این جستجو استفاده کنید.
  • بر اساس شابک: در قسمت "کلیدواژه" شابک کتاب را نوشته و منوی آبشاری جلوی آن را به شابک تغییر دهید.
  • بر اساس نویسندگان: در قسمت "کلیدواژه" نام و یا نام خانوادگی یکی از نویسندگان را نوشته و از منوی آبشاری جلوی آن، گزینه نویسندگان را برگزینید.
  • بر اساس سال: با انتخاب سال میلادی یا شمسی، بازه زمانی آن را انتخاب و به فیلتر‌های جستجو آن را اضافه نمایید.
  • بر اساس موضوع: شما می توانید از بین موضوعات موجود، جستجوی خود را به یک موضوع اصلی یا موضوعات فرعی مربوطه محدود کنید.


 • چاپ نتایج: با کلیک بر روی دکمه مشاهده شده در تصویر بالا، نتایج جستجوی خود را چاپ نمایید.