سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۵۷ بار

فیزیولوژی عملی


پدیدآور: پرویز شهابی، علی نقی نژاد، فریبا میرزائی باویل
سال انتشار: ۱۳۹۷
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی تبریز
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۲۱۱۱۱
جلد: اول
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۲۴۹ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

فصل 1- هماتولوژی
فصل2- اسپرموگرام
فصل3- آزمایشات فیزیولوژیك
شنوائی
فصل 4- آزمایشات فیزیولوژیك
بینائی
فصل 5- آزمایشات تنفس
فصل 6 – آزمایشات متابولیسم
فصل 7 – آزمایشات فیزیولوژیک
قلب و عروق
فصل8- آزمایشات تجربی
فیزیولوژی قلب و عروق
فصل 9- آزمایشات عصب و عضله
فصل 10- آزمایشات
اعمال انعكاسی
فصل 11- بخش ضمیمه