سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۲۷ بار

سه بیاض

مشتمل بر بیاض متفرق و فرهنگ ادویه، بیاض نسخه جات میرعابد علی ئ بیاض نسخه جات

پدیدآور: سید شاه میرحیات شاه شطاری حسینی العلوی، میرعابد علی
سال انتشار: ۱۳۸۸
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی ایران
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل
شمارگان: ۲۵
قیمت: رایگان
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۷۴۸ صفحه
قطع کتاب: رحلی بزرگ: 23 در 33 سانتیمتر

معرفی کتاب

مولف بیاض متفرق و فرهنگ ادویه سیدشاه میرحیات شاه شطاری حسینی العلوی می باشدکه احتمالا تاریخ تالیف آن قرن 12 هجری بوده و شامل مفردات طبی براساس حروف تهجی، طرز تهیه خضاب و یک رساله در طب میباشد . بیاض نسخه جات تالیف میر عابد علی نسخه هایی نربوط به بیماریهای مختلف را گردآوری کرده است. بخش سوم با نام بیاض نسخه جات مولف اش نامعلوم بوده و درمورد بیماریهای معده و دستگاه گوارش می باشد.