سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۲۷ بار

کلیات بیماری سل

با تاکید بر اپیدمیولوژی مولوکلی سل

پدیدآور: لیلا صاحبی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی تبریز
ناشر: رسانه تخصصی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۹۳۳۸۸۱
جلد: اول
شمارگان: ۵۰۰
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

تاریخچه کشف بیماری و درمان سل
تعریف وانواع سل
معیارهای غربال، تشغیص و تائید سل ریوی
عفونت زایی و اتیولوژی بیماری سل
پیشگیری و درمان سل
مقاومت دارویی
اپیومیولوژی سل
تکنیک های انگشت نگاری مایکوباکتریوم سل