سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۲۲ بار

طب احمدی


پدیدآور: حکیم میر خواجه احمد علیخان بن میر رکن الدین خان
سال انتشار: ۱۳۸۸
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی ایران
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل
شمارگان: ۵۰
قیمت: رایگان
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۴۵۵ صفحه
قطع کتاب: رحلی بزرگ: 23 در 33 سانتیمتر

معرفی کتاب

این کتاب در زمینه علم معالجات بوده و مولف ضمن برشمردن منابع مورد استفاده خود بر دو کتاب طب بشیریه و طب اکبر تاکید نموده و بر حصول فواید و اجرای کار خود نظر دارد. این کتاب در 27 باب و هر باب مشتمل بر چندین فصل از بیماریهای سر تا قدم و بیماریهای متفرقه و سموم و گزیدن حیوانات موذی مورد بحث قرار گرفته است.