سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۱۸۴ بار

اصول طراحی پرایمر و روش های عملی در آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی


پدیدآور: حامد اسمعیل لشگریان، مریم کارخانه، کیانا شاه زمانی، عبدالرزاق مرزبان، نوشین تشرفی، حسن داریوش نژاد
سال انتشار: ۱۳۹۸
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی لرستان
ناشر: انتشارات ستارگان آسمان
شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۵۷۷۵۰۹
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۸۶ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

محتوای این کتاب برگرفته از کتب پایه و اساسی علم ژنتیک، بیوتکنولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی و بیشتر تجربیاتی که نویسندگان در طول سال ها تحقیق و پژوهش
داشته اند. این کتاب در ده فصل و یکصدو هشتاد و شش صفحه به رشته ی تحریر درآمده که شامل فصول زیر می باشد:
فصل اول: اصول ایمنی در آزمایشگاه
فصل دوم: آشنایی با وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه
فصل سوم: مبانی تئوری و عملی استخراج اسیدهای نوکلئیک
فصل چهارم: واکنش زنجیره ای پلیمراز
فصل پنجم: مبانی تئوری و عملی الکتروفورز
فصل ششم: مشکلات ایجاد شده در واکنش PCR و راه حل
فصل هفتم: مشکلات ایجاد شده در الکتروفورز و راه حل
فصل هشتم: مشکلات ایجاد شده در استخراج اسیدهای نوکلئیک و راه حل
فصل نهم: مبانی کشت سلول و روش های عملی کشت سلول
فصل دهم: طراحی پرایمر