سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۱۲۵ بار

نکات برجسته احیاءقلبی ریوی CPR


پدیدآور: فاضل دهون، فاطمه حیدری، فاطمه اصغری، سید علی موسوی کیاسری، محمدرضا رضوی، محمدرضا عسگری
سال انتشار: ۱۳۹۸
نوع کتاب: ترجمه
موضوعات:
پرستاری
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی سمنان
ناشر: انتشارات بشری
شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۹۵۲۶۳
جلد: اول
شمارگان: ۵۰
قیمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۹۳ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

فصل اول: مباحث اخلاقی
فصل دوم: سیستم های مراقبتی و تداوم بهبود کیفیت
فصل سوم : احیاء قلبی ریوی پایه(BLS) بالغین و کیفیت آن (احیاگران غیر حرفه ای)
فصل چهارم:احیاء قلبی ریوی پایه(BLS) بالغین و کیفیت آن (احیاگران حرفه ای)
فصل پنجم: تکنیک های جایگزین و وسایل کمکی در احیاء قلبی ریوی
فصل ششم: احیاء قلبی ریوی پیشرفته در بالغین
فصل هفتم: مراقبت های پس از ایست قلبی
فصل هشتم سندروم کرونری حاد
فصل نهم: شرایط خاص احیاء قلبی ریوی
فصل دهم: اقدامات احیاء قلبی ریوی پایه در کودکان و کیفیت آن
فصل یازدهم: احیاء پیشرفته در کودکان
فصل دوازدهم: احیاء قلبی ریوی نوزادان
فصل سیزدهم: آموزش
فصل چهاردهم : کمک های اولیه

عنوان کتاب اصلی: HIGH LIGHTS of the 2015 American Heart Association: Guidelines Update for CPR and ECC
شابک کتاب اصلی: 978161669396x
پدیدآور کتاب اصلی: American Heart Association
ویرایش کتاب اصلی: 3rd Edition
سال انتشار کتاب اصلی: 2015
زبان کتاب اصلی: انگلیسی