سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۷۰ بار

معنویت و مراقبت معنوی در پرستاری


پدیدآور: علی جدیدی، مهدی صفرآبادی، حسن جعفری پور، بهروز ایران نژاد
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی اراك
ناشر: رویان پژوه
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۸۳۲۹۴
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۱۴۵۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۲۲ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

در سالهای اخیر واژه مراقبت کلی نگر یا مراقبت جامع درحرفه پرستاری جایگاه ویژه ای یافته است و در این دیدگاه مراقبت پرستاری بر درمان کل وجود انسان و مراقبت همه جانبه از این وجود عظیم بیش از پیش تاکید می کند.