سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۱۳۰ بار

معنویت و مراقبت معنوی در پرستاری


پدیدآور: علی جدیدی، مهدی صفرآبادی، حسن جعفری پور، بهروز ایران نژاد
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی اراك
ناشر: رویان پژوه
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۸۳۲۹۴
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۱۴۵۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۲۲ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

در سالهای اخیر واژه مراقبت کلی نگر یا مراقبت جامع درحرفه پرستاری جایگاه ویژه ای یافته است و در این دیدگاه مراقبت پرستاری بر درمان کل وجود انسان و مراقبت همه جانبه از این وجود عظیم بیش از پیش تاکید می کند.بعد معنوی یکی از ابعاد چهارگانه مراقبت کلی نگر بوده و مانند ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی انسان از اهمیت خاصی برخوردار است.از دیدگاه پرستاری جامعه نگر، پرستاران باید انسان را یک واحد زیستی، روانی و اجتماعی در نظر بگیرند که در مرکز آن بعد انسان قرار دارد.