سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۲۵ بار

روشهای ارزیابی حسی مواد غذایی


پدیدآور: میترا قاضی زاده، سید علیرضا رزاقی
سال انتشار: ۱۳۷۷
نوع کتاب: گردآوری
موضوعات:
تغذیه
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی شهید بهشتی
ناشر: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
شمارگان: ۳۰۰۰
قیمت: ۴۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

تجزیه و احلیل حسی علمی است جند بعدی که ویژگی ها و قابلیت پذیرش محصولات غذایی و همچنین بسیاری از موارد دیگر را به کمک حواس بینایی بویایی چشایی لامسه و شنوایی اعضای گروه ارزیابی تعیین می کند