سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۸۹ بار

کتابچه خلاصه مقالات


پدیدآور: جواد حسینی، محمود طباطبائی، محمدرضا صابری، رزیتا سالاری
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع کتاب: گردآوری
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: حلال
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شمارگان: ۷۰۰
قیمت: ۱ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۳۷۸ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

فرآورده های حلال در پژوهش های فقهی و اقتصادی
تعدادی از فصول کتاب بدین شرح است :
بررسی علمی و فقهی «الکل و فراوردههای الکلی»
موضوع شناسی و ارزیابی فقهی محصولات کشاورزی تراریخته
تعیین معیار «فلس» در حلیت و حرمت آبزیان
تعیین معیار «استحاله» در فرایند تولید فراوردههای حلال
معناشناسی واژه «طیّب» در منظومه آیات و روایات
«استحاله» و «استهلاک» و نقش آن در حلیت فراوردههای خوراکی
مبانی و مستندات قاعده حلّ یت فرآوردههای دامی بازار مسلمانان