سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۸۰ بار

شرح قانون ابن سینا

جلد سوم: امراض، اسباب و اعراض

پدیدآور: قطب الدین محمود شیرازی
سال انتشار: ۱۳۸۷
نوع کتاب: تالیف
زبان: عربی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی ایران
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
جلد: سوم
شمارگان: ۱۵۰
قیمت: ۱ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۸۲۴ صفحه
قطع کتاب: رحلی: 21 در 28 سانتیمتر

معرفی کتاب

کتاب حاضر سومین جلد از کتاب شرح قانون است که تحت سه عنوان امراض، اسباب و اعراض مکمل بخش‌های منتشر شده است. متانت متن و کثرت مطالب بسیار عمیق و سودمندی در این اثر است.