سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۱۴۵ بار

مجموعه منتخب الاطباء

مشتمل بر 14 رساله

پدیدآور: حکیم یوسفی، حکیم اسد علی خان
سال انتشار: ۱۳۸۸
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی ایران
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
شمارگان: ۵۰
قیمت: ۱ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۴۵۹ صفحه
قطع کتاب: رحلی: 21 در 28 سانتیمتر

معرفی کتاب

این مجموعه مشتمل بر 14 کتاب و رساله استکه علیرغم کیفیت نه چندان قابل قبول آن، ممکن است برای مصححین نسخ خطی طبی مفید فایده باشد.