سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۱۳۹ بار

مجموعه رسائل نه‌گانه


پدیدآور: ابن رشد قرطبی
سال انتشار: ۱۳۸۷
نوع کتاب: تالیف
زبان: عربی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی ایران
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
شمارگان: ۱۰۰
قیمت: ۱ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۴۳۵ صفحه
قطع کتاب: رحلی: 21 در 28 سانتیمتر

معرفی کتاب

این مجموعه مشتمل بر 9 رساله طب است که غالبا بازنویسی و تلخیص آثار جالینوس است.رساله اول کتاب اسطقسات، رساله دوم کتاب المزاج، رساله سوم کتاب القوی الطبیعیه، رساله چهارم کتاب الحمیات، رساله پنجم العلل و الاعراض، رساله ششم اصناف المزاج، رساله هفتم کتاب التریاق، رساله هشتم کتاب حفظ الصحه و بالاخره نهمین رساله فی حیله البرء نام دارند.