سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۵۱ بار

رسائل سمرقندی


پدیدآور: نجیب الدین سمرقندی
سال انتشار: ۱۳۸۸
نوع کتاب: تالیف
زبان: عربی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی ایران
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ایران، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی
شمارگان: ۱۰۰
قیمت: ۱ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۳۴۶ صفحه
قطع کتاب: رحلی: 21 در 28 سانتیمتر

معرفی کتاب

کتاب حاضر شامل سه رساله از سمرقندی است شامل: اصول ترکیب الادویه، قرابادین، و الاغذیه و الاشربه.