سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۷۹ بار

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Fact Book 2014

پدیدآور: علی اصغر پیوندی
سال انتشار: ۱۳۹۳
نوع کتاب: گردآوری
موضوعات:
آموزش
زبان: انگلیسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی شهید بهشتی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: رایگان
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۶۴ صفحه
قطع کتاب: رحلی بزرگ: 23 در 33 سانتیمتر

معرفی کتاب

Fact Book