سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۴۰ بار

Celiac Disease

epidemiology, Genetic and Clinical Behavior In Iran

پدیدآور: محمد رستمی نژاد
سال انتشار: ۱۳۹۱
نوع کتاب: تالیف
زبان: انگلیسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی شهید بهشتی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۲۱۰ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

کتاب حاضر در خصوص بیماری سیلیاک و اپیدمیولوژی در ژنتیک و رفتارهای کلینیکی در ایران می باشد.