سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۲۲ بار

النبض جالینوس

و رساله نبض ابن سینا

پدیدآور: حنین بن اسحاق، شیخ الرئیس ابوعلی سینا
سال انتشار: ۱۳۸۳
نوع کتاب: گردآوری
زبان: عربی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی ایران
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ایران، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی
شمارگان: ۱۵۰
قیمت: ۱ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۷۴ صفحه
قطع کتاب: رحلی: 21 در 28 سانتیمتر

معرفی کتاب

این مجموعه شامل دو كتاب است كه در ابتدا كتاب "النبض للمتعلمین" جالینوس قرار گرفته كه به زبان عربی بوده و بایك مقدمه آغاز می شود و دارای دوازده فصل می باشدكه بطوركلی درآن به تعریف عروق و نبض و انواع آنها و عوامل موثر در آنها و ... پرداخته شده و فهرستی نیز در پایان این كتاب ضمیمه گردیده است. این اثر دومین كتاب از این مجموعه "رساله نبض " بوعلی سینا در دو قسمت می‌باشد كه بعد از یك مقدمه قرار گرفته است. در مقدمه توضیحاتی در رابطه با كتاب ارائه شده و سپس قسمت اول كتاب كه مقدمه ای در رگ شناسی ( رساله نبض ) بوعلی سینا است و در قسمت دوم متن كتاب رساله درنبض بوعلی سینا می باشد كه بعد از مقدمه ای به بیان عروق، كیفیت و انواع نبض در اثر بیماری و ... پرداخته و در پایان كتاب چند صفحه به لغت و معنی اختصاص یافته است.