سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۲۴ بار

مفردات پزشکی و ترکیبات دارویی مورد استفاده در طب سنتی چین

Chinese materia medica, oil, fats, etc.

پدیدآور: انجمن فارماکوپه چین
سال انتشار: ۱۳۸۳
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی ایران
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ایران، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی
شمارگان: ۱۰۰
قیمت: ۱ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۴۰۰ صفحه
قطع کتاب: رحلی: 21 در 28 سانتیمتر

معرفی کتاب

این كتاب كه به معرفی مندرجات موجود در فصل‌های اول و دوم فارماكوپه خلق چین می پردازد، با یك دیباچه آغازمی شود به ترتیب شامل بخش‌های زیر می باشد: بخش اول به ارائه مشخصات گیاهان دارویی مندرج در فارماكوپه گیاهی ایران اختصاص داده شده است، بخش دوم مشتمل است بر 784 تك نگار ویژه فرآورده‌های طبیعی ( اعم از گیاهی و حیوانی ) كه شامل دو قسمت و یك فصل پایانی مختص ضمائم به شرح زیر می باشد: 1. مفردات پزشكی چین، روغن ها، چربی ها و … 2. تك نگارهای مربوط به داروها و فراورده‌های سنتی ثبت شده در چین. در قسمت پایانی علاوه بر موارد فوق جهت مزید اطلاع علاقمندان و پژوهشگران از روش‌های انجام آزمایش‌های فیزیكی وشیمیایی به فصل ضمائم موجود در فارماكوپه جمهوری چین اختصاص داده شده است تا امكان آشنایی و اجرای دقیق روش‌های آزمایشگاهی مطابق با فارماكوپه مزبور فراهم آید.