سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۶۳ بار

کتابشناسی علوم بهداشتی


پدیدآور: حبیب آقابخشی، پرویز صالحی
سال انتشار: ۱۳۷۲
نوع کتاب: گردآوری
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی ایران
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ایران
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۴۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۳۸۹ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

کتابشناسی یکی از انواع ابزار پژوهش شناخته می‌شود و مجموعه‌ای است شامل فهرست الفبایی آثار موجود درباره یک موضوع یا موضوعات مختلف که نام کتاب، نویسنده، ناشر و سایر اطلاعات کتابشناسی را در اختیار قرار می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه به کمبود کتابشناسی در زمینه علوم بهداشتی به فراهم آوردن این ابزار مهم پژوهشی همت گماشت. تهیه این مجموعه در قالب یک پروژه پژوهشی با عنوان (کتابشناسی علوم بهداشتی) با کوشش آقای حبیب آقابخشی آغاز و با تلاش آقای پرویز صالحی به انجام رسید. برای تهیه این مجموعه بیشتر از یکسال و نیم وقت صرف شده است و تعداد 2828 فیش تهیه شده است. برای این امر به حدود 12 مرکز دانشگاهی مراجعه گردید و کار فیش برداری حدود 20 ماه بطول انجامید. به انجام رسیدن این مجموعه در قالب یکی از طرح‌های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و با استفاده از اعتبارات آن تحقق یافته است.