سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۸۱ بار

تعلیم وتربیت کودکان استثنایی با روش آنتروپوزوفی


پدیدآور: غلامرضا عسگری پور
سال انتشار: ۱۳۷۶
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم بهزیستی و توانبخشی
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
شابک: ۹۶۴۶۵۱۸۰۴۴
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۶۶ صفحه
قطع کتاب: رحلی: 21 در 28 سانتیمتر

معرفی کتاب

کتاب حاضر درباره وضع و شرایط مراکز توانبخشی و چگونگی درمان شناسی همراه با تعلیم و تربیت کودکان معلول و بر اساس روش آنتروپوزوفی نگاشته شده است.