سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۲۱۸ بار

بررسی تطبیقی آرامش روانی در قرآن و روان شناسی


پدیدآور: مهرداد ویس کرمی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی لرستان
ناشر: انتشارات معارف
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۴۱۰۲۴۳
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۱۱۵۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۲۵۶ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

این اثر با هدف مقایسه آرامش در دو عرصه تفسیر و روان شناسی مفاهیم آیات مربوط را در چهار فصل تنظیم نموده است:
فصل اول: جایگاه روان در روان شناسی نوین و نسبت آن با نفس و روح در قرآن
فصل دوم: تبیین آرامش روانی و نسبت آن در قرآن و روان شناسی
فصل سوم: نسبت عوامل و موانع اصلی آرامش در قرآن و روان شناسی
فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری.