سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۲۲۱ بار

مقدمه ای بر ژنتیک و مهندسی ژنتیک


پدیدآور: مهران علوی، شکوه امرائی، مریم راد
سال انتشار: ۱۳۹۵
نوع کتاب: ترجمه
موضوعات:
ژنتیک
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی لرستان
ناشر: انتشارات مینوفر
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۵۹۷۳۶
شمارگان: ۱۵۰۰
قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۸۸ صفحه
قطع کتاب: رقعی: 14 در 21 سانتیمتر

معرفی کتاب

این کتاب مشتمل برپنج فصل می باشد. فصل اول: ژنتیک: مطالعه ژنها، تئوریهای اولیه توراث،گرکور مندل- پیشرو ژنتیک کلاسیک، اصل تفکیک ژنها، اصل جور شدن مستقل اللها، توارث غیر مندلی، غالب ناقص، هم غالبی، پیوستگی و کراسینگ اور،پیوستگی جنسی، صفات پلی ژنتیک و توارث چند فاکتوری. فصل دوم: ماهیت کروموزوم ها و ژن ها، کشف کروموزوم ها، کروموزوم ها و تقسیم سلولی، میتوز، میوز، ژن ها و کد ژنتیکی. فصل سوم: اختلالات ژنتیکی، اختلالات تک ژنی، اختلالات اتوزومال، اختلالات وابسته به جنس، اختلالات کروموزومی، اختلالات ارثی چند عاملی. فصل چهارم: مهندسی ژنتیک، تاریخچه مهندسی ژنتیک، چگونگی عملکردهای مهندسی ژنتیک، شناسایی و تقسیم بندی، انتهای چسبنده و انتهای صاف، فناوری DNAنوترکیب. فصل پنجم: کاربردهای مهندسی ژنتیک، مهندسی ژنتیک در پزشکی، انسولین و دیگر پروتئین های درمانی، واکسن ها، تشخیص، ژن درمانی، مهندسی ژنتیک در صنعت، مهندسی ژنتیک در کشاورزی.

عنوان کتاب اصلی: A closer look at genes and genetic engineering
شابک کتاب اصلی: 9781615305278
پدیدآور کتاب اصلی: Michael Anderson
ویرایش کتاب اصلی: 1st Edition
سال انتشار کتاب اصلی: 2011
زبان کتاب اصلی: انگلیسی