سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۶۹۰ بار

کلیات بهداشت محیط

ویژه تمام مقاطع رشته بهداشت محیط بر اساس کتاب سالواتو

پدیدآور: مهدی کارگر
سال انتشار: ۱۳۹۰
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی گلستان
ناشر: اندیشه رفیع
شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۸۷۱۶۳۹
شمارگان: ۲۰۰۰
قیمت: ۸۹۵۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۳۲۸ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

فصل اول- صدا و آلودگی صوتی
فصل دوم- بهداشت و حفاظت پرتوها
فصل سوم- بهداشت و حفاظت مواد غذایی
فصل چهارم- بهداشت مسکن و اماکن عمومی
فصل پنجم- بهداشت استخرهای شنا
فصل ششم- کیفیت هوای داخل ساختمان
فصل هفتم- کاربرد سموم و مبارزه با ناقلین