سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۳۰۵ بار

رگ زایی

آنژیوژنز

پدیدآور: رهبر قاضی، نگار سلیانی، محمد زمانی، سهیلا منتظر حاحب، وحید سیاوشی، آیسار رضابخش، عاطفه عراقی
سال انتشار: ۱۳۹۳
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی تبریز
ناشر: شروین
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۱۲۸۳۱۲
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۲۶۰ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

مکانیسم های پایه ای رگ زایی
اهمیت آنژیوژنز در سرطان
ویژگیهای کشت سلول های آندوتلیال
سلول های اجداد یا پیش ساز آندوتلیال
برهم کنش سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های آندوتلیالی
کاربرد تکنیک های پروتنومیکس در تعیین ناهمگنی فتوتیپی آندوتلیوم عروقی
کاربرد تکنیک های ژنومیکس در تعیین ناهمگنی فتوتیپی آندوتلیوم عروقی
شبکه های رونویسی و دودمان آندوتلیالی