سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۱۶۲ بار

رویكرد جامع فیزیوتراپی در اختلالات حركتی كمربند گردنی-شانه ای


پدیدآور: اسماعیل ابراهیم، افسانه نیکجوی
سال انتشار: ۱۳۹۰
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی تهران
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران
شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۷۸۷۳۳۳
شمارگان: ۳۰۰
قیمت: ۵۲۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۳۹۳ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

فصل اول بیومکانیک و پاتومکانیک کمربند گردنی-شانه ای
فصل دوم نوروفیزیولوژی عملکرد طبیعی ستون مهره ای گردنی
فصل سوم اختلال عملکرد در کمربند گردنی-شانه ای
فصل چهارم عملکرد و اختلال عملکرد عضلات کمربند گردنی
فصل پنجم ضروریت ارزیابی وضعیت و الگوهای حرکتی در درمان سندرم های اختلال حرکتی کمربند گردنی شانه ای
فصل ششم ارزیابی وضعیت و الگوه ای حرکتی در کمربند گردنی-شانه ای
فصل هفتم الگوهای بالینی اختلال عملکرد عضلانی در کمربند گردنی-شانه ای
فصل هشتم روش های فیزیوتراپی الگوهای حرکتی غیر طبیعی در کمریند گردنی شانه ای
فصل نهم فیزیوتراپی سندرم های اختلال حرکتی در اسکاپولا-ارزیابی و درمان
فصل دهم فیزیوتراپی سندرم های اختلال حرکتی در هیومروس-ارزابی و درمان
فصل یازدهم کاربرد روشهای Tapingدر درمان سندرم های اختلال حرکتی در کمربند گردنی شانه ای
فصل دوازدهم تمرینات ثبات دهنده در درمان بی ثباتی کمربند گردنی شانه ای
فصل سیزدهم بازآموزی وضعیتی