سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۱۶۴ بار

مشاوره و ارتقای سلامت جنسی


پدیدآور: دکتر عفت السادات مرقاتی خویی، دکتر نیلوفر ستارزاده جهدی، ملیحه افشار، زهرا مهدی زاده تورزنی، نازنین رضایی
سال انتشار: ۱۳۹۴
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی تبریز
ناشر: شروین
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۱۲۸۵۴۱
شمارگان: ۵۰۰
قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۶۲ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب

فصل اول: آشنایی با بدن زن و مرد
تشریح فیزیولوژیک اندام¬های جنسی زنانه
تشریح فیزیولوژیک اندام¬های جنسی مردانه
مناطق محرک جنسی
فصل دوم
مرحله تمایل در زنان و مردان
مرحله تهییج
مرحله تهییج در زنان
مرحله تهییج در مردان
مرحله کفه¬ای
مرحله کفه¬ای در زنان
مرحله کفه¬ای در مردان
مرحله ارگاسم
ارگاسم در زنان
ارگاسم در مردان
مرحله بازگشت
مرحله بازگشت در زنان
مرحله بازگشت در مردان
شباهت¬ها و تفاوت¬های پاسخ¬های جنسی بین زنان و مردان
رفتارهای جنسی