سامانه مدیریت انتشارات دانشگاهدفعات بازدید: ۱ بار

بازفرآوری ابزار برای حفظ ارزش آن

پدیدآور: لیلا کاظمی، دکتر ناصر صفایی
سال انتشار: ۱۳۹۵
موضوعات:
جراحی
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی تبریز
ناشر: پژواک البرز
شابک: ۹۷۶۶۰۰۹۶۳۲۶۹۵
شمارگان: ۵۰۰
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه
قطع کتاب: رحلی: 21 در 28 سانتیمتر

معرفی کتاب

ابزار، دارايي عمده و مهم بوده و سهم قابل توجهي از سرمايه گذاري كل بيمارستان را شامل مي¬شود. تجربه¬ عملی ثبت شده در این کتابچه همراه با شرح روابط اساسی، به کاربران برای حفظ توليدات قابل استفاده مجدد پزشکی از طريق يك روش خوب كمك مي¬كند تا ارزش ابزار برای سال های بسیاری با تضمین باز فرآوری مناسب حفظ شود.